وزیر ورزش
شکایت از وزیر ورزش بابت عدم واگذاری سرخابی ها ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

شکایت از وزیر ورزش بابت عدم واگذاری سرخابی ها

فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:‌جمعی از نمایندگان مجلس به خاطر استنکاف مسعود سلطانی‌فر از اجرای قانون در واگذاری باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس طبق ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس شکایت کردند.