پایان خدمت
دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر

تصاویر مربوط به «دفترچه پایان خدمت» است که در حوالی سال 1327 چاپ می شده است. این دفترچه، متعلق به مرحوم حاج حیدرعلی هادیان پدر شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان است.