پایان نامه
درخشش دانشگاه آزاد نجف‌آباد در جشنواره پروفسور حسابی ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

درخشش دانشگاه آزاد نجف‌آباد در جشنواره پروفسور حسابی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از كسب عناوين برتر جشنواره ملی پروفسور حسابی توسط دانشجوی این دانشگاه خبر داد.