پرس سینه
قهرمانی استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در پرس سینه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

قهرمانی استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در پرس سینه

محمدحسین آرمان، عضو هیأت علمی و مدير گروه مديريت صنعتی دانشگاه آزاد نجف‌آباد در مسابقات پرس سینه پیشکسوتان در وزن ۱۰۰ کیلوگرم با رکورد ۱۹۰ کیلوگرم رتبه اول را کسب کرد.