پشت پرده پوشک
پشت پرده پوشک+فیلم ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

پشت پرده پوشک+فیلم

کریم میزبان مدیر عامل «مای بیبی»: مشکل تحریم خارجی نداریم. مشکل از تحریم داخلی است. مهمترین مشکل ما بانک مرکزی و بانک های عامل هستند. هفته ها است که جلوی ترخیص کالاهای ما را گرفته اند.