پوشک بچه
۹۰درصد نجف آبادی ها بیخودی پوشک خریدند ۲۴ مهر ۱۳۹۷

۹۰درصد نجف آبادی ها بیخودی پوشک خریدند

تو شرایطی که قیمت پوشک بچه و انواع مشابهش، بین دو تا سه برابر شد، خلق الله چنان به برخی مغازه ها هجوم آوردند که یکی از مشهورترین آن ها در مقطعی تقریبا خالی شد. فروشنده خوش اخلاقش معتقده که ۹۰درصد مشتری هایش بیشتر از نیاز خرید کرده اند.