پویش
فروش ارزان ماسک در نجف آباد ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

فروش ارزان ماسک در نجف آباد

مجموعه ای با عنوان  «خادمین مردم» در نجف آباد، از اوایل شروع موضوع کرونا تاکنون، با عنوان پویش سلامت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام به فروش بدون سود ماسک و مواد ضدعفونی کرده اند.