برچسب: پیرمرد با حال
دیدار پیرمرد نجف آبادی با شاه+ فیلم دیدار پیرمرد نجف آبادی با شاه+ فیلم دیدار پیرمرد نجف آبادی با شاه+ فیلم              155x105
۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
اون روزا شوهر کم بود

دیدار پیرمرد نجف آبادی با شاه+ فیلم

حاج مانده علی در مسجد تاریخی صفا در نجف آباد، از دیدارش با شاه و درخواستش برای حل مشکل بی سوادی می گوید. او شرایط کنونی ایران را هم با ادبیات خاص خودش تجزیه و تحلیل کرده و به مشکلی مهم نیز اشاره دارد: اون روزها شوهر گیر نمی اومد و یه مرد چند تا زن داشت ولی حالا زن گیر نمیاد.