برچسب: چاه های آب نجف آباد
برداشت ۴میلیون لیتری از سفره های زیر زمینی برداشت ۴میلیون لیتری از سفره های زیر زمینی                155x105
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
روزانه انجام می شود

برداشت ۴میلیون لیتری از سفره های زیر زمینی

روزانه به طور متوسط از سه حلقه چاه آبی که تا پیش از این به شبکه آب شرب شهری متصل بودند، بیش از چهار میلیون و سیصد هزار لیتر آب برای مصارف کشاورزی برداشت می شود.