چهار محال و بختیاری
تعامل آبی نمایندگان اصفهان و چهارمحال ۱۰ مهر ۱۳۹۹

تعامل آبی نمایندگان اصفهان و چهارمحال

فارس: ابوالفضل ابوترابی درخصوص مسأله آب شرب و کشاورزی در استان اصفهان گفت: باید با استان‌های مجاور به ویژه چهارمحال و بختیاری ارتباط داشته باشیم، به هر حال سرچشمه‌های آب اصفهان در چهارمحال و بختیاری است، یک جلسه نیز با حضور نمایندگان دو استان داشتیم که فضا بسیار خوب بود.