کامیون داران
ادامه اعتصاب کامیون داران نجف آباد ۰۹ خرداد ۱۳۹۷

ادامه اعتصاب کامیون داران نجف آباد

تعدادی از کامیون داران شهرستان نجف آباد روز چهارشنبه نهم خردادماه نیز بارگیری نکرده و حاضر به از سرگیری فعالیت نشدند.

اعتصاب کامیون داران نجف آباد ۰۳ خرداد ۱۳۹۷

اعتصاب کامیون داران نجف آباد

کامیون داران به پایین بودن نرخ کرایه، بالا بودن نرخ بیمه، نبود بار، هزینه های سنگین کامیون داری، بی عدالت در توزیع بار در بنادر و مجتمع های بزرگ تولیدی معترض هستند.