کانال شهید حججی
کانال ها و سایت شهید حججی ۰۱ آذر ۱۳۹۶

کانال ها و سایت شهید حججی

مجموعه یادمان شهدای نجف آباد، یک پایگاه اطلاع رسانی و چندین کانال را برای اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در این یادمان و در جوار مزار شهید حججی راه اندازی کرده است.

کانال اختصاصی شهید محسن حججی ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

کانال اختصاصی شهید محسن حججی

مجموعه یادمان شهدای نجف آباد، یک پایگاه اطلاع رسانی و چندین کانال را برای اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در این یادمان و در جوار مزار شهید حججی راه اندازی کرده است.