کبدی
راه اندازی هیات کبدی در نجف آباد ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

راه اندازی هیات کبدی در نجف آباد

ایمنا: رییس هیئت کبدی استان اصفهان گفت: در اصفهان افراد مستعدی داریم، شهرستان‌های دولت آباد، فلاورجان، کاشان، و شهرضا فعالیت خوبی دارند که قرار است هیئت کبدی نجف آباد، مبارکه و زرین شهر را هم راه اندازی کنیم.