کسبه
کاسب نجف آبادی با روزی ۹۰دقیقه مطالعه+تصاویر ۱۹ آبان ۱۳۹۷

کاسب نجف آبادی با روزی ۹۰دقیقه مطالعه+تصاویر

مهدی قربانپور یکی از کسبه های متفاوت نجف آباد است؛ روزانه به طور متوسط یک و نیم ساعت کتاب می خواند. فوق دیپلم ماشین ابراز دارد و سال ها است که مغازه لوازم خانگی اش در خیابان شریعتی بعد از بنیاد شهید سابق را اداره می کند.