کشتارگاه غیر مجاز
مهرو موم کشتارگاه غیر مجازشتر مرغ در نجف آباد ۱۹ مهر ۱۳۹۹

مهرو موم کشتارگاه غیر مجازشتر مرغ در نجف آباد

صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت:یک کشتارگاه غیر مجاز در جاده نجف آباد به فولادشهر که اقدام به کشتار غیرقانونی شتر مرغ می کرد، به دلیل شرایط غیربهداشتی مهر و موم شد.