کشته شدن
کشته شدن دختر ۲۰ ساله در آتش سوزی ۱۶ مهر ۱۳۹۸

کشته شدن دختر ۲۰ ساله در آتش سوزی

پلیس:  فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از آتش گرفتن یک منزل در شهرستان نجف آباد وکشته شدن دختری 20 ساله خبر داد.