کلانتری های نجف آباد
بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها

دادستان و دادیاران دادگستری نجف آباد برای نظارت بر اجرای صحیح و به موقع دستورات قضایی، از تمامی کلانتری ها و پلیس های تخصصی شهرستان، سرزده بازدید کردند.