کلاه ایمنی
مرگ ۱۵موتور سوار نجف آبادی در نود روز ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

مرگ ۱۵موتور سوار نجف آبادی در نود روز

نجف آباد یکی از بالاترین آمار مرگ و میر موتور سواران را در استان دارد. ظرف سه ماه گذشته بیش از پانزده موتور سوار جان خود را به دلیل نداشتن کلاه ایمنی از دست داده اند.