کلنگ زنی مدرسه
دو کلنگ زنی در جلال آباد ۱۷ تیر ۱۳۹۷

دو کلنگ زنی در جلال آباد

روز شنبه شانزدهم تیر97 کلنگ یک مدرسه ۶کلاسه و یک مجموعه ورزشی که قرار است با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی آموزش و پرورش استان ساخته شود، در جلال آباد به زمین زده شد.