کنتور آب
افزایش ۳۹ درصدی تعویض کنتور های خراب و فرسوده ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش ۳۹ درصدی تعویض کنتور های خراب و فرسوده

افزایش ۳۹ درصدی تعویض کنتور های خراب و فرسوده

تعویض ۱۷۰۰کنتور آب خراب در نجف آباد ۲۰ دی ۱۳۹۷

تعویض ۱۷۰۰کنتور آب خراب در نجف آباد

 از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و هفتصد و هفتاد کنتور خراب و کم مصرف در نقاط مختلف شهرستان نجف آباد تعویض شده اند که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۲۴درصد رشد داشته است.