کنفرانس برق
پنجمین کنفرانس ملی برق و سیستم‌های هوشمند ایران ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی برق و سیستم‌های هوشمند ایران

صدا و سیما:در این رویداد علمی دو روزه پژوهشگرانی از دانشگاه های مختلف کشور آخرین دستاوردهای خود در زمینه های شبکه، مهندسی پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قدرت، معماری کامپیوتر، کنترل، هوش مصنوعی، مخابرات، مهندسی نرم افزار و الکترونیک را در دانشگاه آزاد نجف آباد بررسی و ارئه کردند.