کنوانسیون پالرمو
«اشتباه تایپی» یا چوب حراج به منافع ملی؟ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

«اشتباه تایپی» یا چوب حراج به منافع ملی؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای عجیب به رئیس‌مجلس مدعی شده است‌اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو و تحریف آن، ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد!

بررسی دوباره «پالرمو» ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بررسی دوباره «پالرمو»

تسنیم: اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ترجمه اشتباه کنوانسیون پالرمو نامه‌ای به دولت ارسال کرده‌اند و در خواست کردند، متن کنوانسیون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.