کودتای نوژه
امام جمعه نجف آباد: بحران نداریم ۱۶ تیر ۱۳۹۷

امام جمعه نجف آباد: بحران نداریم

بر خلاف آن چه دشمنان در تلاش برای القای آن هستند، با برخی مشکلات خاص در کشور روبه رو هستیم ولی نمی شود ایران اسلامی را در خط پایان و شرایط بحرانی دانست.