گازوئیل
نارضایتی اصناف نجف آباد از توزیع سوخت ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نارضایتی اصناف نجف آباد از توزیع سوخت

از اولین روزهای آبان ماه سال جاری و همزمان با راه‌اندازی سامانه جدید درخواست فرآورده‌های نفتی، بسیاری از اصناف با مشکلات جدی در دریافت نفت سفید و گازوئیل مواجه شده‌اند و علاوه بر مشکل سردی هوا، با معضل کمبود شدید سوخت در مصارف صنعتی نیز مواجه شده‌اند.