گازگرفتگی
گازگرفتگی زن ۴۸ ساله در نجف آباد ۱۹ دی ۱۳۹۸

گازگرفتگی زن ۴۸ ساله در نجف آباد

ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از نجات یک زن چهل و هشت ساله در روستای همت آباد شهرستان از خط گاز گرفتگی خبر داد.

مسمویت گازی شش نجف آبادی ۰۲ دی ۱۳۹۸

مسمویت گازی شش نجف آبادی

ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت شش نفر بر اثر گازگرفتگی در نجف آباد خبرداد.

مرگ ذغالی در نجف آباد ۲۵ آذر ۱۳۹۷

مرگ ذغالی در نجف آباد

مرد ۲۵ ساله ای در نجف آباد که از ذغال برای گرم کردن اتاقش استفاده می کرد، جمعه بیست و سوم آذر ماه دچار گاز گرفتگی شد و جانش را از دست داد.