گوشت شتر
کباب گوشت شتر با سیخ انجیر ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

کباب گوشت شتر با سیخ انجیر

برای تهیه کباب گوشت شتر با سیخ انجیر، اولین چیزی که نیاز دارید، گوشت فیله یا حداقل «راستا» از شتر است؛ اگر این شتر جوان باشد، کارتان خیلی راحت‌تر خواهد بود و هر قدر سن شتر ذبح شده بیشتر باشد، نتیجه ضعیف تری خواهید گرفت.