گیوه بافی
تولید گیوه ملکی؛ هنر صنعتی در حال فراموشی ۰۵ تیر ۱۳۹۸

تولید گیوه ملکی؛ هنر صنعتی در حال فراموشی

صدا و سیما: در روزگاری نه چندان دور بیش از دویست و پنجاه نفر در زمینه تولید گیوه ملکی در نجف آباد فعال بوده اند ولی در حال حاضر تعداد این افراد به انگشتان دست هم نمی رسد.