یلدا
یلدا پارتی پیرزن در پارک+فیلم ۲۹ آذر ۱۳۹۷

یلدا پارتی پیرزن در پارک+فیلم

پیرزن تنها در پارک واسه خودش شب یلدا گرفته. واکنش جوانان به درخواستش برای خنداندن او جالب و متفاوت است.