آمار شهدا و ایثارگران

آمار شهداء و ایثارگران شهرستان

۱

تعداد کل شهدا

۲۵۸۳

۲

تعداد شهدای بخش مرکزی

۲۴۹۸

۳

تعداد شهدای بخش مهردشت

۸۵

۴

تعداد کل جانبازان

۳۸۷۰

۵

تعداد کل آزادگان

۳۸۸

۶

خانواده چهار فرزند شهید

۱

۷

خانواده سه فرزند شهید

۱۳

۸

خانواده دو فرزند شهید

۲۲۰

۹

خانواده دارای تک فرزند ذکور

۶۸

۱۰

تعدادسرداران

۷۷

شهدای ترور شهرستان نجف آباد

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تحصیلات

مسئولیت

تاریخ شهادت

محل شهادت

محل خاکسپاری

سید حسن

آیت

سید محمد رضا

دکتر

نماینده مجلس

۱۳۶۰/۵/۱۴

تهران

بهشت زهرا

محمد

منتظری

حسنعلی

حوزوی

نماینده مجلس

۱۳۶۰/۴/۷

تهران

حرم حضرت معصومه

شهداء مکه شهرستان

تاریخ شهادت ۰۹/۰۵/۱۳۶۶

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

۱

آقای  مانده علی

پورقاسمیان نجف آبادی

محمد

۲

خانم  خدیجه بیگم

آیت

سید مجتبی

۳

خانم  زهرا بیگم

افلاکیان

اسد الله

۴

خانم  صغری

حبیب اللهی

قربانعلی

۵

خانم  خدیجه سادات

موسویان

سید احمد

اسامی سرداران شهید دفاع مقدس شهرستان نجف آباد

ردیف

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ شهادت

محل شهادت

عملیات

محل خاکسپاری

۱

احمد رضا

ابراهیمی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۵/۴/۱۹

فاو

پدافندی

جنهالشهداء

۲

حسینعلی

ابوالقاسمی

فرمانده گردان

۱۳۶۴/۱۱/۲۱

خوزستان ، اروند رود

وافجر ۸

جنهالشهداء

۳

رمضان

امینی

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۳/۱۲/۲۱

جزیره مجنون

بدر

جنهالشهداء

۴

اسماعیل

انتشاری

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۶/۴/۱۳

جاده باختران

نصر ۵

جنهالشهداء

۵

اکبر

انتشاری

فرمانده گردان ادوات

۱۳۶۳/۱۲/۲۳

مجنون

بدر

جنهالشهداء

۶

عبدالحسین

ایزدی

فرمانده گردان

۱۳۶۱/۵/۱

خوزستان، پاسگاه زید

رمضان

جنهالشهداء

۷

علی

ایمانیان

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۱/۱/۲

محور دزفول – شوش

فتح المبین

جنهالشهداء

۸

عبدالرضا

بی ریایی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۴/۱۲/۱۲

فاو

والفجر ۸

جنهالشهداء

۹

حسین

پارسا

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۰/۷/۱

فیاضیه آبادان

ثامن الائمه

جنهالشهداء

۱۰

علی محمد

پاینده

جانشین گردان تبلیغات

۱۳۶۲/۱۲/۵

مجنون

خیبر

جنهالشهداء

۱۱

محمد رضا

پوراسماعیلی

فرمانده گردان

۱۳۶۵/۴/۱۲

ایلام، مهران

کربلای ۱

جنهالشهداء

۱۲

مصطفی

تقی جراح

فرمانده تیپ ۶۱ محرم

۱۳۶۵/۲/۱۰

عراق ، فاو

وافجر ۸

جنهالشهداء

۱۳

غلامعلی

جعفری

فرمانده گردان

۱۳۵۸/۷/۱۷

خوزستن – ماهشهر

نصر

جنهالشهداء

۱۴

عباسعلی

حاج امینی

فرمانده محور

۱۳۶۲/۸/۱

عراق،تنگه کنگرک

والفجر ۴

جنهالشهداء

۱۵

منصور

حاج امینی

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۵/۱۲/۲

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۱۶

احمد

حجتی

تدارکات

۱۳۶۱/۲/۱۲

خوزستان ، خرمشهر

بیت المقدس

جنهالشهداء

۱۷

ابوالقاسم

حجتی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۴/۱۱/۲۲

فاو

والفجر ۴

جنهالشهداء

۱۸

محمد علی

حجتی

فرمانده زرهی لشگر ۲۵ کربلا

۱۳۶۰/۹/۸

سوسنگرد

طریق المقدس

جنهالشهداء

۱۹

کاظم

حجتی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۵/۴/۱۹

فاو

پدافندی

جنهالشهداء

۲۰

محمود

حری

فرمانده محور

۱۳۶۱/۲/۱۶

خوزستان ، خرمشهر

بیت المقدس

جنهالشهداء

۲۱

رسول

حسنی

فرمانده محور

۱۳۶۲/۷/۲۸

کردستان ، ارتفاعات کنگرک

والفجر ۴

جنهالشهداء

۲۲

نادعلی

خاکی

فرمانده گردان استحکامات

۱۳۶۱/۴/۲۳

شلمچه

رمضان

جنهالشهداء

۲۳

محسن

خدابنده

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۴/۱۱/۲۷

فاو

والفجر ۸

جنهالشهداء

۲۴

محمد علی

خرمیان

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۵/۱۰/۴

ام الرصاص

کربلای ۴

جنهالشهداء

۲۵

عبدالحسین

ربیعیان

معاون فرمانده گردان

۱۳۶۱/۳/۲

خوزستان

بیت المقدس

جنهالشهداء

۲۶

مهدی

رحیم زاده

مسئول تبلیغات لشگر

۱۳۶۶/۷/۲۴

الیگودرز

ماموریت

جنهالشهداء

۲۷

حسن

روشنائی

فرمانده محور

۱۳۶۲/۸/۱

کردستان ، ارتفاعات کنگرک

والفجر ۴

جنهالشهداء

۲۸

عباسعلی

سالمی

عقیدتی

۱۳۶۴/۱۱/۲۸

عراق،فاو

والفجر ۸

جنهالشهداء

۲۹

حسن

سرباز

مسئول معاونت اطلاعات عملیات لشگر

۱۳۶۲/۱۲/۵

جزیره مجنون

خیبر

جنهالشهداء

۳۰

غلامعلی

سعیدفر

جانشین عملیات قرارگاه

۱۳۶۵/۱۰/۲۱

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۳۱

حسینعلی

سمندری

فرمانده گردان

۱۳۶۰/۱۲/۲۸

خوزستان،کرخه

ام الحسین

جنهالشهداء

۳۲

مرتضی

شفایی

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۰/۶/۱۵

سر پل ذهاب

پدافندی

جنهالشهداء

۳۳

بخشعلی

صادقپور

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۰/۶/۱۷

سر پل ذهاب

درگیری

جنهالشهداء

۳۴

غلامرضا

صالحی

جانشین لشکر

۱۳۶۷/۴/۲۲

خوزستان ، عینخوش

تک و درگیری

جنهالشهداء

۳۵

محمد مهدی

صالحی

جانشین اطلاعات عملیات

۱۳۶۶/۱/۲۱

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۳۶

حسینعلی

صفری

فرمانده گردان

۱۳۶۰

آبادان

ایزایی

جنهالشهداء

۳۷

مهدی

طالب

فرمانده گردان

۱۳۶۱/۲/۱۷

خرمشهر

بیت المقدس

جنهالشهداء

۳۸

حیدر علی

طالبی

فرمانده جبهه شوش

۱۳۵۹/۹/۱۷

شوش

درگیری

جنهالشهداء

۳۹

اکبر

عاطفی

جانشین گردان زرهی

۱۳۶۱/۳/۴

خرمشهر

بیت المقدس

جنهالشهداء

۴۰

لطفعلی

عباسی

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۰/۱۲/۶

چزابه

مولای متقیان

جنهالشهداء

۴۱

محمد علی

عباسیان

جانشین گردان زرهی

۱۳۶۲/۷/۲۹

بانه سردشت

والفجر ۴

جنهالشهداء

۴۲

محمد رضا

عرشی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۶/۴/۱۳

جاده باختران

نصر ۵

جنهالشهداء

۴۳

عیاسعلی

عموقنبری

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۴/۶/۲۰

اشنویه

قادر

جنهالشهداء

۴۴

مهدیقلی

غلامی

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۴/۶/۲۰

اشنویه

قادر

جنهالشهداء

۴۵

محمود

فاتح

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۲/۷/۲۸

بانه سردشت

والفجر ۴

جنهالشهداء

۴۶

اکبر

فتاح المنان

فرمانده گردان قرارگاه

۱۳۶۱/۱۰/۲۰

دشت عباس

فتح المبین

جنهالشهداء

۴۷

احمد

فزاد

فرمانده گردان

۱۳۵۹/۷/۲

خوزستان – اهواز

نامشخص

جنهالشهداء

۴۸

محمد باقر

قادری

فرمانده زرهی لشگر ۲۵ کربلا

۱۳۶۱/۴/۲۵

پاسگاه زید

رمضان

جنهالشهداء

۴۹

حبیب اله

قدیریان

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۶/۴/۳۰

سقز

درگیری

جنهالشهداء

۵۰

مهدی

قربعلی

مسئول تخریب

۱۳۶۲/۱۲/۲۸

عراق، جزیره مجنون

خیبر

جنهالشهداء

۵۱

مهدی

قماشلویان

مسئول مخابرات لشگر

۱۳۶۵/۱۱/۴

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۵۲

حسنعلی

قنبری

فرمانده گردان

۱۳۶۱/۱/۵

رقابیه

فتح المبین

جنهالشهداء

۵۳

حسینعلی

قوقه ای

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۱/۷/۱۱

دهلران موسیان

محرم

جنهالشهداء

۵۴

احمد

کاظمی

فرمانده نزسا

۱۳۸۴/۱۰/۱۹

ارومیه

ماموریت

جنهالشهداء

۵۵

اکبر

کامرانی

فرمانده گردان

۱۳۶۰/۹/۸

بستان

طریق المقدس

جنهالشهداء

۵۶

مجید

کبیرزاده

فرمانده تیپ

۱۳۶۵/۱۰/۱۹

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۵۷

محمود

کمالی

فرمانده گردان استحکامات

۱۳۶۵/۱۰/۲۴

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۵۸

محمد رضا

گوسفند شناس

فرمانده گردان

۱۳۶۱/۸/۱۲

(دهلران(موسیان

محرم

جنهالشهداء

۵۹

غلامرضا

محمدی

فرمانده گردان

۱۳۶۰/۱/۱۶

(آبادان(فیاضیه

پدافندی

جنهالشهداء

۶۰

احمد

محمدی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۱/۸/۱۱

موسیان

محرم

جنهالشهداء

۶۱

حسن

محمدی کیا

فرمانده گردان

۱۳۶۶/۵/۲

ایلام – میمک

نصر۶

جنهالشهداء

۶۲

حسن

مددی

جانشین گردان ادوات

۱۳۷۶/۶/۲۶

اهواز

اهواز

جنهالشهداء

۶۳

رحمت اله

مصدق

فرمانده بهداری لشگر

۱۳۷۹/۱۱/۹

بیمارستان

شیمیایی

جنهالشهداء

۶۴

محمد جواد

مصطفایی

فرمانده گردان زرهی

۱۳۶۱/۲/۱۶

خرمشهر

بیت المقدس

جنهالشهداء

۶۵

مرتضی

معین

جانشین گردان زرهی

۱۳۶۱/۲/۱۵

خرمشهر

بیت المقدس

جنهالشهداء

۶۶

حیدر علی

ملکی

فرمانده گردان

۱۳۶۲/۱۲/۷

جزیره مجنون

خیبر

جنهالشهداء

۶۷

حسن

منتظری

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۷/۱/۱۹

فاو

تک عراق

جنهالشهداء

۶۸

رضا

موحدی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۵/۱۱/۱۵

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۶۹

احمد

موحدی

فرمانده گردان مهندسی

۱۳۶۴/۱۱/۱۶

شلمچه

کربلای ۵

جنهالشهداء

۷۰

احمد رضا

موحدی

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۲/۷/۲۸

سردشت

والفجر ۴

جنهالشهداء

۷۱

جعفر

میر عباسی

فرمانده گردان

۱۳۶۷/۱۰/۵

خرمشهر

کربلای ۴

جنهالشهداء

۷۲

سید محمد رضا

میردامادی

جانشین گردان پیاده

۱۳۶۱/۱/۱

رقابیه

فتح المبین

جنهالشهداء

۷۳

غلامرضا

نورمحمدی

فرمانده محور

۱۳۶۳/۱۲/۲۲

جزیره مجنون

بدر

جنهالشهداء

۷۴

سید محمد

نوریان

فرمانده گردان پیاده

۱۳۶۷/۲/۸

خرمشهر

پدافندی

جنهالشهداء

۷۵

جعفر

یزدانی

فرمانده گردان استحکامات

۱۳۶۴/۱۱/۲۸

فاو

والفجر ۸

جنهالشهداء

۷۶

غلامرضا

یزدانی

فرمانده توپخانه

۱۳۸۴/۱۰/۱۹

ارومیه

ماموریت

جنهالشهداء

۷۷

حسنعلی

یوسفان

فرمانده گردان

۱۳۶۱/۸/۱۶

ایلام، دهلران

محرم

جنهالشهداء