اصلح ترین ها در انتخابات شورای شهر نجف آباد(انتخابات مجازی)
اصلح ترین ها در انتخابات شورای شهر نجف آباد(انتخابات مجازی)

با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در سراسر کشور جنب و جوش بیشتری جهت پیدا کردن اصلح ترین ها در انتخابات بوجود آمده است . ما نیز طبق رسالت اطلاع رسانی خود با مشورت با بزرگان و علمای شهر تعدادی از افراد اصلح  را معرفی و در آخر […]

با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در سراسر کشور جنب و جوش بیشتری جهت پیدا کردن اصلح ترین ها در انتخابات بوجود آمده است .

ما نیز طبق رسالت اطلاع رسانی خود با مشورت با بزرگان و علمای شهر تعدادی از افراد اصلح  را معرفی و در آخر بهترینها را از طرف بازدیدکنندگان در قالب لیست و اعتلافی مردمی ارائه میدهیم. در حال حاضر شما از بین این ۲۷ نفر ۱۳ نفر را پیشنهاد دهید.

 1. آقای محمدحسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۲۱۵
 2. آقای بهرام افشاری فرزند پالون کد نامزد ۱۲۵۹
 3. آقای محمدرضا بابائیان مشهور به آقبابائیان فرزند مهر علی کد نامزد ۱۲۷۹
 4. آقای اسماعیل براتی فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۸۴
 5. آقای مجید پزشکی نجف آبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۲
 6. آقای علی اکبر پیرعلی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۱
 7. خانم مهراعظم خاکی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۶
 8. آقای محمد رستگاری نجف آبادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۱۷
 9. آقای علیرضا سال دورگرنجف آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۴۱
 10. آقای محسن ستاری فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۵۴۵
 11. آقای محمد شریفی نجف آبادی فرزند فضل الله کد نامزد ۱۵۶۷
 12. خانم ایمان صالحی فرزند حسینقلی کد نامزد ۱۵۹۸
 13. آقای محمد طراوت فرزند احمد کد نامزد ۱۶۲۱
 14. آقای امیر عرب نجف آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵۷
 15. آقای مهدی فتحییان نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۹۱
 16. آقای مسلم کریمی سوادجانی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۴۹
 17. آقای مجتبی گودرزی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶۲
 18. آقای حمید محمدکبیری نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۸۶
 19. آقای محمد مسعودی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۸۱۶
 20. آقای حسینعلی معینی نجف آبادی فرزند باقر کد نامزد ۱۸۲۱
 21. آقای محمدامین موحد فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۲۸
 22. آقای محسن میرمعنی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۵۷
 23. آقای علی ناصری پبدنی مشهور به ملک حسین فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۸۵۸
 24. آقای علیرضا نوریان فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۶۵
 25. آقای مهدی وثوقیان فرزند حسین کد نامزد ۱۸۶۹
 26. آقای ابراهیم یاوریان مشهور به یاوری فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۸۹۴
 27. آقای حسن یوسفی نژاد فرزند یداله کد نامزد ۱۹۱۲

با شرکت در افکار سنجی زیر در انتخابات مجازی شرکت نمایید و نتیجه سرشماری انتخابات شورای شهر نجف آباد را مشاهده نمایید.

 [poll id=”2″]