اعتراض عوارضی کشاورزان گلدشت+فیلم
اعتراض عوارضی کشاورزان گلدشت+فیلم
صدا و سیما: برخی از کشاورزان شهر گلدشت، به صدور قبوض عوارض شهرداری که با عنوان ساخت و سازهای ویلایی صادر شده، اعتراض دارند.

اعتراض عوارضی کشاورزان گلدشت+فیلم

صدا و سیما: برخی از کشاورزان شهر گلدشت، به صدور قبوض عوارض شهرداری که با عنوان ساخت و سازهای ویلایی صادر شده، اعتراض دارند.

شهرداری گلدشت اعتقاد دارد این قبوض، تنها باید برای مالکین باغ‌ویلاهایی صادر شود که به آن‌ها خدمات داده می‌شود و کشاورزانی که چنین قبوضی دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری، این موضوع را اصلاح کنند.

از ۵۳۰۰هکتار باغات نجف‌آباد، بیش از ۳ هزار هکتار تحت تنش آبی ناشی از تداوم خشکسالی قرار گرفته و بالغ بر هزار هکتار از این باغات خشک شده‌اند.

جهاد کشاورزی شهرستان اعلام کرده که به کشاورزان آسیب دیده، خسارت می‌دهد.

نجف‌آباد نیوز: در گلدشت و مناطق اطراف آن، تعداد قابل توجهی باغ‌ویلا متعلق به افراد غیربومی و بومی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها، کمترین آورده مالی برای این منطقه ندارند و تنها مشکلات امنیتی و اجتماعی این مناطق را افزایش داده و زمینه تبدیل کاربری اراضی کشاورزی را تشدید کرده‌اند.

خشکسالی در نجف آباد

 

اعتراض عوارضی کشاورزان گلدشت+فیلم