برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی جاده شرکت سابیر در نجف‌آباد
برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی جاده شرکت سابیر در نجف‌آباد
فرماندار شهرستان گفت: جاده موسوم به شرکت سابیر در مسیر نجف‌آباد به جوزدان، فاقد شناسه مورد تایید راه و شهرسازی است و به همین دلیل امکان اختصاص ردیف بودجه دولتی به آن وجود ندارد.

برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی جاده شرکت سابیر در نجف‌آباد

فرماندار شهرستان گفت: جاده موسوم به شرکت سابیر در مسیر نجف‌آباد به جوزدان، فاقد شناسه مورد تایید راه و شهرسازی است و به همین دلیل امکان اختصاص ردیف بودجه دولتی به آن وجود ندارد.

مجتبی راعی مشکل دیگر این جاده را موقعیت آن در خارج از محدوده شهر نجف‌آباد و بسته بودن دست شهرداری برای اجرای عملیات عمرانی در آن دانست و اضافه کرد: در گلدشت نیز حدود بیست و پنج کیلومتر جاده مواصلاتی با محدودیت‌های به نسبت مشابه داشتیم که با یک کار مشارکتی و تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و مردم، امکان بهسازی و ایمن‌سازی این جاده‌ها فراهم شد و در مورد جاده شرکت سابیر نیز به دنبال تکرار چنین تجربه‌ای هستیم.

فرماندار نجف آباد

فرماندار نجف آباد

برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی جاده شرکت سابیر در نجف‌آباد