تقدیر ۴ نسل از دکتر ایزدی در دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر
تقدیر ۴ نسل از دکتر ایزدی در دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر

دکتر مجتبی ایزدی استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در حضور جمع کثیری از دانشجویان، علاقه‌مندان و خانواده وی مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت. در این برنامه چهار نسل از دانشجویان دکتر ایزدی که اکنون سه نسل آنان در دانشگاه‌های مختلف کشور به تدریس مشغول هستند. حضور داشتند.

دکتر مجتبی ایزدی استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در حضور جمع کثیری از دانشجویان، علاقه‌مندان و خانواده وی مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت. در این برنامه چهار نسل از دانشجویان دکتر ایزدی که اکنون سه نسل آنان در دانشگاه‌های مختلف کشور به تدریس مشغول هستند. حضور داشتند.