شماره تلفن های ضروری شهرستان نجف آباد

ردیف نام مرکز شماره تلفن
۱ سازمان اتوبوس رانی ۴۲۷۲۷۲۵۰
۲ اداره برق ۴۲۷۳۳۳۱۱
۳ اداره بهداشت ۴۲۶۲۲۰۵۶
۴ اداره بهزیستی ۴۲۷۲۷۲۹۴
۵ اداره پست ۴۲۶۲۲۰۰۷
۶ اداره تامین اجتماعی ۴۲۶۴۱۰۲۱
۷ اداره تعاون روستایی ۴۲۷۲۶۵۵۱
۸ اداره دارایی ۴۲۷۳۳۰۳۰
۹ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴۲۴۴۴۴۳۴
۱۰ اداره فنی و حرفه ای ۴۲۴۹۰۰۱۵
۱۱ اداره کار ۴۲۷۴۵۸۳۱
۱۲ اداره گاز ۴۲۷۲۶۵۲۰
۱۳ اداره هواشناسی ۴۲۷۲۶۴۲۰
۱۴ اداره اماکن ۴۲۴۳۲۱۱۱
۱۵ انتقال خون ۴۲۶۲۱۱۱۳
۱۶ آتش نشانی ۴۲۶۳۴۴۴۴
۱۷ اداره آموزش و پرورش ۴۲۶۲۷۱۴۳
۱۸ اداره بازرگانی ۴۲۷۴۲۰۹۴
۱۹ بنیاد شهید و جانبازان ۴۲۶۲۵۱۱۰
۲۰ بنیاد مسکن ۴۲۶۴۶۲۲۵
۲۱ اداره تربیت بدنی ۴۲۶۲۳۰۶۰
۲۲ ترمینال مسافربری ۴۲۶۶۳۳۰۱
۲۳ اداره ثبت احوال ۴۲۶۲۷۰۸۸
۲۴ اداره ثبت اسناد ۴۲۶۴۴۰۹۰
۲۵ جهاد سازندگی ۴۲۴۴۴۳۳۸
۲۶ دادگستری ۴۲۴۹۰۰۰۲
۲۷ دامپزشکی ۴۲۷۲۶۵۷۰
۲۸ دفتر امام جمعه ۴۲۵۱۱۷۵۵
۲۹ سازمان آب ۴۲۷۴۷۴۰۰
۳۰ سازمان نظام پرستاری ۴۲۷۴۰۳۱۱
۳۱ فرمانداری نجف آباد ۴۲۶۲۳۰۳۰
۳۲ سازمان نظام پزشکی ۴۲۶۱۳۳۸۳
۳۳ سازمان نظام مهندسی ۴۲۷۴۱۸۴۴
۳۴ نیروی انتظامی ۴۲۷۲۶۴۵۵
۳۵ هلال احمر ۴۲۷۲۶۴۷۰
۳۶ شهرداری منطقه یک ۴۲۶۴۶۸۸۰
۳۷ شهردای منطقه سه ۴۲۶۵۸۱۴۴
۳۸ شهرداری ناحیه یک (یزدانشهر) ۴۲۴۴۴۶۱۱
۳۹ شهرداری ناحیه دو (امیرآباد) ۴۲۴۴۳۶۱۱
۴۰ شهرداری ناحیه سه (ویلاشهر) ۴۲۲۵۷۰۰۰
۴۱ اداره منابع طبیعی ۴۲۷۲۷۱۶۵