توهین به جانباز مدافع حرم در حضور همسر
توهین به جانباز مدافع حرم در حضور همسر
برای درمان برخی مشکلات جسمی اش به آقای پزشک مراجعه کرده بود. وقتی خواست نسخه اش را بنویسد، همسرش سوال کرد که داروهای جدید، با نسخه های اعصاب و روانش تداخل ندارد و همان موقع بود که توهین های آقای به اصطلاح فرهیخته شروع شد.

توهین به جانباز مدافع حرم در حضور همسر

برای درمان برخی مشکلات جسمی اش به آقای پزشک مراجعه کرده بود. وقتی خواست نسخه اش را بنویسد، همسرش سوال کرد که داروهای جدید، با نسخه های اعصاب و روانش تداخل ندارد و همان موقع بود که توهین های آقای به اصطلاح فرهیخته شروع شد.

دکتر، وقتی فهمید که بیمارش به عنوان مدافع حرم  در سوریه بوده و مدتی پس از آخرین اعزام، دچار مشکلات شدید روحی و عصبی شده، شروع کرد به توهین به مدافعان حرم و زیر سوال بردن مشارکت جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت.

این حرف ها، دل زن را شکست و پاسدار جوان را طوری به هم ریخت که ساعتی بعد، مشکلات روحی و روانی اش تشدید شد و مرتب می گفت «نکنه دکتر راست می گفت و نباید می رفتم سوریه!؟»

آقای پزشک! تو که از پول این ملت به این جا رسیده ای و مستقیم سرِ سفره همین رزمنده ها نشسته ای، عقایدت را برای خودت نگه دار و لااقل این قدر شعور و جوانمردی داشته باش که جلوی بانویی فداکار که رنج بیماری و از کار افتادگی همسر و بزرگ کردن چند بچه قد و نیم قد را تحمل می کند، این گونه سخیف و بی ادبانه، صحبت نکنی.

مدافعان حرم

مدافعان حرم

توهین به جانباز مدافع حرم در حضور همسر