راهپیمایی مردم نجف‌آباد در زمستان۶۳+فیلم
راهپیمایی مردم نجف‌آباد در زمستان۶۳+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم بخشی از راهپیمایی مردم نجف‌آباد در حمایت از سخنرانی حضرت امام(ره) درباره شورای عالی قضایی و لزوم تحول اداری، به تصویر کشیده شده است.

راهپیمایی مردم نجف‌آباد در زمستان۶۳+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که هفته اول دی ماه۶۳ توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، بخشی از راهپیمایی مردم نجف‌آباد در حمایت از سخنرانی حضرت امام(ره) درباره شورای عالی قضایی و لزوم تحول اداری، به تصویر کشیده شده است.
در این راهپیمایی که شرکت‌کنندگان از مسیر خیابان شریعتی و بازار، وارد باغملی (میدان امام خمینی) و در انتها مسجد جامع نجف‌آباد می‌شوند، کلید واژه «انقلاب اداری» مورد تاکید قرار می‌گیرد.
طی این حرکت که با حضور تعدادی از جانبازان دفاع‌مقدس در جلوی جمعیت همراه است، با توجه به همزمانی برنامه با هفته نهضت سواد آموزی، شعارهایی نیز در باب اهمیت این موضوع داده می‌شود.
در بخش دوم فیلم، جمعیت وارد مسجد جامع شده و پس از اقامه نماز ظهر به امامت مرحوم آیت‌الله حاج‌شیخ عباس ایزدی امام جمعه وقت نجف‌آباد، بیانیه‌ای در همین خصوص خوانده می‌شود.
یکی از بندهای بیانیه، محکومیت حملۀ شوروی به افغاستان است.
تصاویر، تزیینی هستند.

تصاویر انقلاب در نجف آباد

تصاویر انقلاب در نجف آباد

 

راهپیمایی مردم نجف‌آباد در زمستان۶۳+فیلم