سرعت بخشی به رفع مشکلات طرح تفصیلی نجف آباد
سرعت بخشی به رفع مشکلات طرح تفصیلی نجف آباد
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی که با هدف پیگیری طرح های حوزه راه و شهرسازی این شهرستان برگزار شد سرعت بخشی به رفع مشکلات طرح تفصیلی نجف آباد در دستور کار قرار گرفت.

سرعت بخشی به رفع مشکلات طرح تفصیلی نجف آباد

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی که با هدف پیگیری طرح های حوزه راه و شهرسازی این شهرستان برگزار شد سرعت بخشی به رفع مشکلات طرح تفصیلی نجف آباد در دستور کار قرار گرفت.

دراین دیدار علاوه بر بررسی ویژه مسائل و مشکلات مرتبط با تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان، طرح‌های عمرانی و اجرایی حوزه راه و شهرسازی این شهرستان و روند اعتباری طرح‌های در دست اجرا مورد بررسی قرارگرفت و جهت رفع موانع، راهکارهایی ارائه شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اهمیت طرح های تفصیلی در مشخص شدن وضعیت دقیق کابری‌ها، تراکم‌ها و گذرها در سطح شهر و تعیین اولویت‌های مربوط به نوسازی و بهسازی، از معاون شهرسازی و معماری این اداره‌کل خواست تا مشکلات طرح تفصیلی شهر نجف آباد با سرعت پیگیری و مرتفع شود.

گفتنی است در این جلسه مباحثی پیرامون طرح نهضت ملی مسکن، تأمین زمین برای خدمات شهری نجف آباد از جمله قبرستان و موضوع کارگاه‌های نیمه مزاحم شهری، مطرح و ضمن بررسی راهکارهای مناسب در این باره ارائه شد.

نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با نماینده مردم نجف آباد

نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با نماینده مردم نجف آباد

سرعت بخشی به رفع مشکلات طرح تفصیلی نجف آباد