قانون سوت‌زنی و افزایش انگیزه برای افشای فساد
قانون سوت‌زنی و افزایش انگیزه برای افشای فساد
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اطلاعات ارائه شده توسط گزارش گران محرمانه خواهد بود و جایی منتشر نخواهد شد و در صورتی که این اطلاعات جایی درج پیدا کند حمایت مالی و جانی از این افراد و خانواده آنها در دستور کار قرار می گیرد.

قانون سوت‌زنی و افزایش انگیزه برای افشای فساد

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اطلاعات ارائه شده توسط گزارش گران محرمانه خواهد بود و جایی منتشر نخواهد شد و در صورتی که این اطلاعات جایی درج پیدا کند حمایت مالی و جانی از این افراد و خانواده آنها در دستور کار قرار می گیرد.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از گزارش‌گران فساد توسط رئیس مجلس به دولت، گفت: مقابله با فساد یکی از مهمترین موضوعاتی است که مجلس دنبال می کند البته در گذشته قانون سوت زنی را با عناوین مختلفی از جمله پرداخت ۱۵ درصد حق الکشف به کاشفان مواد مخدر و ماموران و فرارهای مالیاتی داشتیم اما در این قانون، پرداخت حق الکشف به عموم مردم تعمیم داده شده است.

ابوترابی با یادآوری اینکه میزان پاداش سوت زنی در کشورهای توسعه یافته بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، افزود: بر این اساس عموم مردم می توانند فسادهای کشف شده از جمله اختلاس و ارتشا را گزارش کنند و متناسب با میزان جرم یا فساد کشف شده درصدی پاداش برای آنها در نظر گرفته می‌شود که مبالغ آن در قانون به صورت دقیق مشخص شده است. سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی از پرداخت پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی به شخصی خبر داد که فرار مالیاتی را گزارش کرده.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی

قانون سوت‌زنی و افزایش انگیزه برای افشای فساد