مصاحبه با علی‌شیر باقری از لشکر۸ در سال۷۸+فیلم
مصاحبه با علی‌شیر باقری از لشکر۸ در سال۷۸+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که حوالی سال78 در محل پادگان عاشورا در نجف‌آباد ضبط شده، علی‌شیر باقری مسئول وقت اطلاعات لشکر8نجف‌اشرف با محمدحسن سالمی دیگر پاسدار این لشکر مصاحبه می‌کند.

مصاحبه با علی‌شیر باقری از لشکر۸ در سال۷۸+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که حوالی سال۷۸ در محل پادگان عاشورا در نجف‌آباد ضبط شده، علی‌شیر باقری مسئول وقت اطلاعات لشکر۸نجف‌اشرف با محمدحسن سالمی دیگر پاسدار این لشکر مصاحبه می‌کند.

در این فیلم، باقری در خصوص ماموریت جدید لشکر در شمال‌شرق کشور صحبت کرده و از آمادگی یک گردان اطلاعات‌رزمی لشکر برای حضور در این ماموریت می‌گوید.

بعد از اتمام مصاحبه، دوربین به سراغ نقطه‌ای می‌رود که تعدادی از پاسداران و سربازان لشکر نشسته و عباسعلی هدی معاون هماهنگ کنندۀ لشکر برای آن‌ها صحبت می‌کند.

در این بخش، روی فیلم صداگذاری شده و یک موسیقی حماسی لُری شنیده می‌شود.

پس از دقایقی، دوربین به سراغ صحنۀ دیگری می‌رود که در آن تعدادی از پاسداران لشکر۸نجف، ایستاده و با هم صحبت می‌کنند.

از بین این افراد تاکنون این افراد را شناسایی کرده‌ایم:

حسین عابدینی، مرتضی کاظمی (پدافند)، حسین ذبیحی، رضاقلی طاهری، حیدرعلی قربعلی، محمدمهدی فروغی، مهدی مهدوی‌امین (ترک)، محمد طاهری (فرزند رضاقلی)، حسینعلی شعبانی و اکبر مکاریان.

در این قطع، فرماندهی لشکر۸نجف بر عهده محمد پاکپور بود.

تصاویر، تزیینی است.

پاسداران لشکر 8 نجف در دهه70

پاسداران لشکر ۸ نجف در دهه۷۰

 

مصاحبه با علی‌شیر باقری از لشکر۸ در سال۷۸+فیلم