مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد
مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد
ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان گفت: کودک هشت ساله ای در نجف آباد، در حوالی ساعت ده و نیم شب سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹، بر اثر افتادن در آتش مربوط به چهارشنبه سوری، دچار سوختگی شد.

مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد

ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان گفت: کودک هشت ساله ای در نجف آباد، در حوالی ساعت ده و نیم شب سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹، بر اثر افتادن در آتش مربوط به چهارشنبه سوری، دچار سوختگی شد.

عباس عابدی افزود: این کودک که به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد انتقال داده شده، از ناحیه دست و سر دچار سوختگی شده است.

چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری

مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد