نماز باران دانش آموزان در گلستان شهیدان
نماز باران دانش آموزان در گلستان شهیدان

دانش آموزان نجف آباد با میزبانی شهیدان نماز باران خواندند. به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد ، روز چهارشنبه جمع کثیری از دانش آموزان پسر و دختر به همراه مسئولین مدرسه خود و مدیر و کارشناسان امورتربیتی آموزش و پرورش در مکان آرامستان پاکان ، گلستان شهیدان با سوز و گداز […]

دانش آموزان نجف آباد با میزبانی شهیدان نماز باران خواندند.
به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد ، روز چهارشنبه جمع کثیری از دانش آموزان پسر و دختر به همراه مسئولین مدرسه خود و مدیر و کارشناسان امورتربیتی آموزش و پرورش در مکان آرامستان پاکان ، گلستان شهیدان با سوز و گداز به راز و نیاز با داننده راز پرداختند و پس از اقامه نماز باران به امامت نماینده ولیّ فقیه و امام جمعه شهرمان ، با قرائت فاتحه و زیارت از اسوه های شهادت شفاعت طلبیدند. همزمان دیگر دانش آموزان هم در مدارس با قرائت دعای باران با ایشان همنوا شدند.