کادر خمینی‌شهری گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کادر خمینی‌شهری گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این تصاویرکه (به احتمال زیاد) مهر ۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، سه تن از رزمندگان اهل شهرستان خمینی‌شهر به عنوان اعضای کادر فرماندهی گردان چهارده‌معصوم لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کنند.

کادر خمینی‌شهری گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این تصاویرکه (به احتمال زیاد) مهر ۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، سه تن از رزمندگان اهل شهرستان خمینی‌شهر به عنوان اعضای کادر فرماندهی گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کنند.

حسین محبی، محمود تُرک‌زاده و مهدی شریفیان، رزمندگانی هستند که در این فیلم صحبت می‌کنند.

در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این منطقه انجام شود ولی در نهایت عملیات لغو شد.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

کادر خمینی‌شهری گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم