یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲ | Sunday, 3 March , 2024
کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی 10 تیر 1397

کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی

مسئولان اعلام کرده بودند که با کسانی که امسال برنج بکارند، به شدت برخورد خواهند کرد ولی انگار کسی به کسی نیست و در اوج خشکسالی برخی همچنان برنج می کارند.