آمریکا، به توافق پایبند نخواهد بود
آمریکا، به توافق پایبند نخواهد بود
فارس: نماینده نجف آباد،تیران و کرون در مجلس با اشاره به مذاکرات لغو تحریم گفت: اگر توافقی هم در مذاکرات انجام شود، آمریکا کشور بدعهدی است و به توافق حاصل‌شده پایبند نخواهد بود.

آمریکا، به توافق پایبند نخواهد بود

فارس: نماینده نجف آباد،تیران و کرون در مجلس با اشاره به مذاکرات لغو تحریم گفت: اگر توافقی هم در مذاکرات انجام شود، آمریکا کشور بدعهدی است و به توافق حاصل‌شده پایبند نخواهد بود.

ابوالفضل ابوترابی گفت: اینکه گفته می‌شود توافق در مذاکرات با طرف‌های برجام نزدیک است یک فضاسازی رسانه‌ای از سوی رسانه‌های غربی است. هدف دشمن از این فضاسازی رسانه‌ای این است که اقتصاد کشور ما را‌‌‌‌‌‌‌‌ به مذاکرات گره بزند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ما را‌‌‌‌‌‌‌‌ منوط به حصول توافق در مذاکرات کند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: ما چه در رابطه با بحث بودجه و چه در مسائل دیگر نباید اقتصاد کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌ به بحث و مذاکرات گره بزنیم و هر دو اینها باید مسیر مستقل خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ در پیش گیرند. برجام که یک توافق بود و به امضاء رسید و تیم مذاکره‌کننده ما رفتند و با مقامات آمریکایی چای خوردند و قدم زدند و خندیدند، نتیجه‌ای برای ما به دنبال نداشت و آمریکا به تعهداتش در برجام پایبند نماند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

آمریکا، به توافق پایبند نخواهد بود