اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان+فیلم
اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان+فیلم

اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان+فیلم سعید صفری خواننده با استعداد و جوان نجف آبادی، چند شب پیش به مناسبت ایام دهه فجر، در شبکه اصفهان اجرای برنامه داشته است. فیلم این اجرا را یکی از شهروندان برایمان ارسال کرده است. اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان+فیلم

اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان+فیلم

سعید صفری خواننده با استعداد و جوان نجف آبادی، چند شب پیش به مناسبت ایام دهه فجر، در شبکه اصفهان اجرای برنامه داشته است. فیلم این اجرا را یکی از شهروندان برایمان ارسال کرده است.
سعید صفری خواننده

سعید صفری خواننده

اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان+فیلم