اعلام مهلت برای کشاورزان بدهکار
اعلام مهلت برای کشاورزان بدهکار
کشاورزان و واحدهای تولیدی بدهکار شهرستانهای اصفهان, نجف آباد, شهرضا, فلاورجان, لنجان, مبارکه, خمینی شهر, برخوار و شاهین شهر ومیمه تا پایان مهر فرصت دارند تا 5درصد از کل بدهی خود را پرداخت کنند.

اعلام مهلت برای کشاورزان بدهکار

کشاورزان و واحدهای تولیدی بدهکار شهرستانهای اصفهان, نجف آباد, شهرضا, فلاورجان, لنجان, مبارکه, خمینی شهر, برخوار و شاهین شهر ومیمه تا پایان مهر فرصت دارند تا ۵درصد از کل بدهی خود را پرداخت کنند.

خبرگزاری صدا و سیما: مدیر شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان گفت:  با توجه به کاهش بارش ها در سال گذشته و خسارت های وارده, واحدهای تولیدی و کشاورزی ۹شهرستان حوضه آبریز زاینده رود که باید از حقابه استفاده می کردند با پرداخت پنج درصد کل مطالباتشان و حضور ضامنان و وثیقه گذاران بدهی هاشان تعیین تکلیف شود.

محمدرضا پویافرد افزود: با اخذ پنج درصد بدهی از واحدهای تولیدی و کشاورزی دارای تسهیلات در بانک کشاورزی, آنها می توانند از نپرداختن سود پس از سررسید تسهیلات و دیگر مزایای بانکی استفاده کنند.

کشاورزی

کشاورزی

اعلام مهلت برای کشاورزان بدهکار