اولی «آیت» نجف آباد در استان
اولی «آیت» نجف آباد در استان

طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور و بر اساس بررسی ۸۰ شاخص آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و رفاهی، مرکز آموزش عالی شهید آیت نجف آباد رتبه ی اول استان اصفهان را در بین  ۵ مرکز و رتبه ی ۱۵ کشور در بین ۹۸ مرکز را به دست آورد. پیش از این برخی مسئولان شهرستان هشدارهایی در خصوص حذف برخی […]

طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور و بر اساس بررسی ۸۰ شاخص آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و رفاهی، مرکز آموزش عالی شهید آیت نجف آباد رتبه ی اول استان اصفهان را در بین  ۵ مرکز و رتبه ی ۱۵ کشور در بین ۹۸ مرکز را به دست آورد.

پیش از این برخی مسئولان شهرستان هشدارهایی در خصوص حذف برخی رشته های مهم این دانشگاه و حذف تدریجی آن داده بودند.