بازدید رئیس هیات وزنه برداری استان از امکانات ورزشی نجف آباد
بازدید رئیس هیات وزنه برداری استان از امکانات ورزشی نجف آباد

رئیس هیات وزنه برداری استان اصفهان در شروع بازدیدهای دوره‌ای خود از شهرستان‌ها، از امکانات وزنه برداری شهرستان نجف آباد دیدن کرد. سعید آذری در اولین سفر شهرستانی خود راهی نجف آباد شد تا امکانات وزنه برداری در این شهرستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. شهرستان نجف آباد از شهرستان‌های فعال و سازنده […]

رئیس هیات وزنه برداری استان اصفهان در شروع بازدیدهای دوره‌ای خود از شهرستان‌ها، از امکانات وزنه برداری شهرستان نجف آباد دیدن کرد.
سعید آذری در اولین سفر شهرستانی خود راهی نجف آباد شد تا امکانات وزنه برداری در این شهرستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
شهرستان نجف آباد از شهرستان‌های فعال و سازنده در وزنه برداری است که در این بازدید چند سالن وزنه برداری در این شهر مورد بررسی قرار گرفت.
قرار است رئیس هیات وزنه برداری استان اصفهان به صورت دوره ای از امکانات وزنه برداری شهرستان‌های استان اصفهان برای ساماندهی به این رشته دیدن کند.

منبع:خبرگزاری ایمنا