برداشت ۲۰هزار تن ذرت در نجف آباد
برداشت ۲۰هزار تن ذرت در نجف آباد

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در سال جاری از سطح سیصد و هشتاد هکتار اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای شهرستان نزدیک به ۲۰هزار تن علوفه چاپر شده با استفاده از ۱۷چاپر کششی و یک خودگردان برداشت شده است. مجتبی مطهری گفت: « این میزان کشت ذرت با پیگیری های مستمر و برگزاری کلاس […]

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در سال جاری از سطح سیصد و هشتاد هکتار اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای شهرستان نزدیک به ۲۰هزار تن علوفه چاپر شده با استفاده از ۱۷چاپر کششی و یک خودگردان برداشت شده است.

مجتبی مطهری گفت: « این میزان کشت ذرت با پیگیری های مستمر و برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی از ارقام ۷۰۴ و ماکسیما انجام گرفته و علوفه برداشت شده جهت مصرف شهرستان و دیگر نقاط استان مورد استفاده قرار می گیرد.»

مطهری با اشاره به سیاست دولت برای خودکفایی در عرصه تولید دانه های روغنی گفت: «در همین راستا و به منظور اصلاح الگوی کشت و توسعه استفاده از گیاهان با نیاز آبی پایین، در سال زراعی جاری نزدیک به شش و نیم هکتار از زمین های بخش مرکزی شهرستان با استفاده از دستگاه کمبینات به زیر کشت کلزا رفته است.»

وی اضافه کرد: «به منظور افزایش عملکرد کشت های پاییزه امسال نزدیک به ۴۵تن ارقام مختلف بذر گندم و حدود ۳۵تن بذر جو گواهی شده در بین کشاورزان توزیع شد.»

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان افزود: «همزمان با کشت های پاییزه امسال حدود ۲۸۰ تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه از طریق انبارهای شرکت های تعاونی روستایی و کارگزاران در بین کشاورزان توزیع شد.»

اعلام فعالیت ۶۰درصد کلنی های زنبور عسل استان در شهرستان دیگر مطلبی بود که مطهری با بیان آن افزود: «در طرح آمارگیری امسال ۱۷۰۰نفر از زنبورداران شهرستان درخواست شمارش کلنی های خود را داشتند که از این تعداد نزدیک به ششصد کلنی سرشماری شد و بقیه نیز با توجه به استقرار در دیگر نقاط کشور، هماهنگی های لازم جهت این کار با مراکز استان ها انجام گرفت.»

انجام مبارزه با علف های هرز باریک برگ کلزا در سطح شش و نیم هکتار و استفاده از ۳۲کیلوگرم سم راکسیل به منظور ضد عفونی کردن بذور گندم و جو در کنار انجام ۱۰مورد نظارت بر مجوزهای تبصره ۴ماده یک معادل ۴هکتار از دیگر اقدامات انجام شده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد در ماه های اخیر محسوب می شود.