برداشت ۲۰هزار تن ذرت علوفه ای در نجف آباد
برداشت ۲۰هزار تن ذرت علوفه ای در نجف آباد

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: با آغاز عملیات برداشت ذرت علوفه ای از سطح ۳۸۰هکتار از مزارع شهرستان که با استفاده از هفده دستگاه چاپر کششی و یک دستگاه خودگردان صورت می گیرد، پیش بینی می شود نزدیک به ۲۰ هزار تن ذرت چاپر شده برای مصرف دامداری های شهرستان و دیگر نقاط […]

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: با آغاز عملیات برداشت ذرت علوفه ای از سطح ۳۸۰هکتار از مزارع شهرستان که با استفاده از هفده دستگاه چاپر کششی و یک دستگاه خودگردان صورت می گیرد، پیش بینی می شود نزدیک به ۲۰ هزار تن ذرت چاپر شده برای مصرف دامداری های شهرستان و دیگر نقاط استان برداشت شود. عمده ارقام کشت شده در شهرستان شامل ۷۰۴ و ماکسیما است.

مجتبی مطهری با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده جهت اصلاح الگوی کشت و توسعه گیاهانی با نیاز آبی کم بیان داشت: «کشاورزان بخش مرکزی شهرستان طی سال زراعی جاری اقدام به کاشت شش و نیم هکتار کلزا با استفاده از دستگاه کمبینات کرده اند.»

وی اعلام داشت: «با توجه به شروع کشت پائیزه و اهمیت تامین به موقع کودهای مورد نیاز، توزیع ۲۸۰ تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در قالب کودهای ماکرو با محوریت شرکت های تعاونی کشاورزی و کارگزاری های شهرستان شروع شده است.»

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در پایان اعلام داشت: « به منظور افزایش کمی و کیفی کشت های پائیزه، توزیع نزدیک به ۴۵تن انواع بذر گندم گواهی شده شامل ارقام سیروان، بک کراس روشن، سیوند و پیشگام در کنار ۳۵تن بذر جو شامل ارقام نصرت و نیک در مراکز مجاز بخش مرکزی و مهردشت شهرستان شروع شده است.»